co dominuje, światło czy kurz?

co dominuje, światło czy kurz?


    Stopień zapylenia wnętrza statku jest czasem ogromny. Mamy wydajne dmuchawy do wymiany powietrza i kiedy się zrobi trochą cieplej, zostaną uruchomione.

    Fotografia wykonana z przestrzeni kambuza w kierunku rufy. Widoczna lewa burta i pawęż. Smugi światła wpadają przez lewoburtowe bulaje kabiny rufowej. Może bulaje, to nazwa czasowo zbyt szumna, gdyż są to na razie otwory w burcie...

    Podłoga w rejonie rufy schodkowo podnosi się. Blacha z owalnym otworem, to płyta siłownika steru przygotowana do wspawania. Ster będzie dwusystemowy + rumpel awaryjny. Będzie więc siłownik hydrauliczny i poczciwe sterociągi - do wyboru. W razie awarii jednego systemu łatwo będzie można przełączyć na drugi. Ostatnia instancja to rumpel awaryjny.

    Pamiętam taki rejs, jacht czarterowy, w którym po awarii sterociągów nie można było założyć rumpla awaryjnego, z powodu... braku odpowiedniego otworu w poszyciu nad trzonem sterowym. Na szczęście jacht był z laminatu, a nie ze stali i "odpowiedni otwór" mogliśmy wykonać szybko przy pomocy... toporka strażackiego. Udało się! Jacht odzyskał sterowność.