mocny, zrównoważony

mocny, zrównoważony


To o sterze. Współczynnik zrównoważenia ok 25%. Współczynnik "mocy" - chyba prawie 10-krotny. Mowa tu o wskaźniku bezpieczeństwa elementów urzadzenia sterowego. Tak, przekroje elementów konstrukcyjnych są tak dobrane, aby mogły wytrzymać obciążenie ok. 10-krotnie wyższe od nominalnego.

Jest spory problem z łożyskiem dolnym. Otóż liniowa rozszerzalność termiczna elmentu z tworzywa sztucznego jest tak dalece różna od rozszarzalności stali, ze już w zakresie zmiany temperatur od pokojowej do + 5 st C następuje całkowite zakleszczenie zespołów pasowanych suwliwie...

Damy radę, przecież jakoś ten problem swiat rozwiązuje. Statki pływają nie od dziś!