panowie inspektorzy PRS

panowie inspektorzy PRS


    Pan Andrzej Sobolewski z Płocka i pan Andrzej Wójcicki (z telefonem) z Warszawy, inspektorzy Polskiego Rejestru Statków, wizytowali nas jednocześnie, jakby się umówili - bo właśnie się umówili!

    Nadzoruje naszą budowę placówka warszawska, ale ponieważ w Warszawie nie było akurat wolnego specjalisty mogącego czuwać nad spawaniem stalowego kadłuba, nadzór nad jego powstawaniem powierzono panu Andrzejowi Sobolewskiemu z filii w Płocku. W Płocku jest Stocznia Rzeczna CENTROMOST i tam za pośrednictwem pana Andrzeja znaleźliśmy przyjaciół, którzy nam nieustannie pomagają.

    Kiedy zawiadomiłem PRS, że przystępujemy do prac wyposażeniowych, do nadzoru włączył się pan inspektor Andrzej Wójcicki z Warszawy. We środę panowie zjechali się i przekazywali sobie dokumenty, uwagi, wszelką wiedzę potrzebną do dalszego działania. Poznaliśmy się wzajemnie. Pan insp. Wójcicki obejrzał kadłub. Od razu zapadły pewne ustalenia odnośnie... itd. Było to spotkanie robocze, choć jak pozostałe w tę środę - bardzo przyjemne!