tymczasem kończymy kopertę suwklapy

tymczasem kończymy kopertę suwklapy


Wyszło źle.