w wybranych miejscach zainstalować kliszę

w wybranych miejscach zainstalować kliszę


Na zdjeciu Pan Radosław Świetlicki

Jeszcze nie ma wyników badań.

Wyniki mogą nas plasować na jednym z czterech poziomów (klas) wykonania spawania: od pierwszej do czwartej. Można się z znaleźć ze swoimi wynikami również poza jakąkolwiek klasą.

Z rozmowy z p. Kazimierzem Rutkowskim, kierownikiem Pracowni Badań Nieniszczących w EPTSiL, zrozumiałem, że gros zdjęć lokuje nasze spoiny w klasie drugiej, jedną w trzeciej, a to z powyższej fotografii nie nadaje się do interpretacji.

Widać na tym przykładzie, jak trudną sztuką jest dobrze przygotować ekspozycję. Panom na osiem klisz udało się to w siedmiu przypadkach.

Być może trzeba będzie powtórzyć ujęcia w dolnej części kadłuba, zmieniając jednocześnie technikę na ultradźwiękową. To będzie zależało od Pana Inspektora PRS z Płocka, inż. Andrzeja Sobolewskiego...

Technika ultradźwiękowa jest prostsza, wyniki daje natychmiast, można ją stosować wyłącznie do grubszych blach.