Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej


No, może nie cały Wydział, ale dwóch studentów tego Wydziału - panowie Łukasz Koryczan (na pierwszym planie) i Michał Romanowski.

Dr Wojciech Litwin zorientowany w naszym dziele przez mój list z prośbą o poradę w sprawie przekładni pasowej zachęcił pana Łukasza do włączenia się w sprawy s/y "Ojca Bogusława" i opracowanie w ramach pracy inżynierskiej jakiegoś tematu związanego z naszym napędem spalinowym. Padło na linię wału śrubowego. Natychmiast po wstępnym mailu przyjechli we dwóch: pan Łukasz Koryczan i jego kolega z roku, pan Michał Romanowski, który mu towarzyszył w podróży, napełniał entuzjazmem, służył pomocą i radą.

Razem dokonali wstępnych pomiarów, zapoznali się z warunkami technicznymi i dokumentacją.

Dziś wiem, że nastąpiły już dalsze działania. Praca ma być broniona jeszcze w tym roku kalendarzowym. Hurra! Jeśli to wypali - a życzę tego panu Łukaszowi i sobie - będzie wielka radość i wielka pomoc w naszym przedsięwzięciu.