zaczątek koperty suwklapy

zaczątek koperty suwklapy


Jedną z następnych czynności jest budowa koperty suwklapy.

Praca prosta ale czasochłonna. W celu uzyskania dobrego efektu plastycznego w kształtach koperty postaraliśmy się dokładnie powtórzyć krzywizny i pochylenia ścian pokładówki. W końcu się udało. W celu podniesienia funkcjonalności przewiduje się jeszcze dalsze korekty formy.

Kolejne wersje różnych rozwiązań uzyskujemy w drodze dyskusji. "Burza mózgów" przynosi zwykle zaskakująco dobre efekty.

tekst: Jerzy Muśnicki