koperta lepiej wygląda bez budki na zegary

koperta lepiej wygląda bez budki na zegary

pan Bogdan Orzoł

pan Bogdan Orzoł

Miał duży udział w przygotowywaniu koperty suwklapy.

tymczasem kończymy kopertę suwklapy

tymczasem kończymy kopertę suwklapy

Wyszło źle.

a po naświetleniu meldować - wszystko gotowe - odpływamy!

a po naświetleniu meldować - wszystko gotowe - odpływamy!

Na zdjęciu Pan Janusz Kucharski

Kiedy szukałem firmy, która wykona nam nieodpłatnie badania spoin spawalniczych, Pan Prezes Piotr Truszkowski wyraził zgodę od razu. Było to prawie rok temu. Zbyt optymistycznie patrzyłem wtedy na postęp naszych prac. Po upływie prawie roku w kolejnej rozmowie, przed kilku tygodniami, doskonale pamiętał tamte ustalenia. Zaskarbił tym sobie moją i Panów wdzięczność. Przeszliśmy do działań.

w wybranych miejscach zainstalować kliszę

w wybranych miejscach zainstalować kliszę

Na zdjeciu Pan Radosław Świetlicki

Jeszcze nie ma wyników badań.

Wyniki mogą nas plasować na jednym z czterech poziomów (klas) wykonania spawania: od pierwszej do czwartej. Można się z znaleźć ze swoimi wynikami również poza jakąkolwiek klasą.

najpierw trzeba ustalić parametry ekspozycji

najpierw trzeba ustalić parametry ekspozycji

Od lewej, panowie: Janusz Kucharski i Radosław Świetlicki.

Przez niedawne połączenie firm Energomontaż Północ i Polimex Mostostal panowie ze zdjęcia przyszli do EPTSiL od strony Polimexu. W Energomontaż Północ Technika Spawalnicza i Laboratorium są od niedawna.

żeby wykonać RTG tkanki łącznej kadłuba

żeby wykonać RTG tkanki łącznej kadłuba

Poszycie kadłuba stalowego jest spawane. Kiedyś, sto lat temu, statki stalowe się nitowało - patrz chociażby "Dar Pomorza", rok budowy 1909, ale i po wojnie również - chociażby s/s "Sołdek". Prekursorem spawania w Polsce był inż. Stefan Bryła. Wiem, bo mieszkałem kiedyś na "jego" ulicy.

Więc spawane złącza sprawdza się najpierw "na szczelność". Wykorzystuje się przy tym zjawisko naczyń włosowatych. Później zaś, metodami radiograficznymi lub przy pomocy ultradźwięków bada się wnętrze spoiny. Sprawdza się w ten sposób ew. obecność błędów spawalniczych. Badanie jest nieniszczące.

zaczątek koperty suwklapy

zaczątek koperty suwklapy

Jedną z następnych czynności jest budowa koperty suwklapy.

Praca prosta ale czasochłonna. W celu uzyskania dobrego efektu plastycznego w kształtach koperty postaraliśmy się dokładnie powtórzyć krzywizny i pochylenia ścian pokładówki. W końcu się udało. W celu podniesienia funkcjonalności przewiduje się jeszcze dalsze korekty formy.

Kolejne wersje różnych rozwiązań uzyskujemy w drodze dyskusji. "Burza mózgów" przynosi zwykle zaskakująco dobre efekty.

tekst: Jerzy Muśnicki

płyta diamentowa

płyta diamentowa

Płyta diamentowa podstawy grotmasztu.

Aby parcie masztu rozkładało się równomiernie na jak największej powierzchni pokładu, podstawę masztu stawiamy na "płycie diamentowej". Jej grubość jest znaczna - tutaj ok 12-14 mm, a jej boki są ścięte skośnie (stąd nazwa) tak, by nacisk brzegów sie "rozmywał" i nie powstawała krawędź tnąca. Rzecz jasna obrys płyty diamentowej sięga poza najbliższe usztywnienia.

Podobna płyta jest pod spodem pokładu i rozkłada "nacisk" pilersu.

nasza udręka z kluzą

nasza udręka z kluzą

Nawet na oko widać, że prawy pazur kotwicy, ten "bodący" burtę bliżej dziobu wypada pod wzdłużnikiem burtowym, a lewy - nad. O położeniu wzdłużnika możemy się domyślać po śladach spawania.

Pazury kotwicy należy zagłębić w burtę tak, aby po całkowitym wciągnięciu kotwica przylegała do poszycia burty w sposób umożliwiający fali ślizganie się po kotwicy, a uniemożliwiający targanie nią i łomotanie. W takim położeniu kotwicy nie można tego zrobić bez przecinania wzdłużnika...

mój "gabinet"

mój "gabinet"

Inni mówią pakamera. Też mają rację. Przechowuję tam farby z uwagi na względnie wysoką temperaturę. Budynek nie jest ogrzewany. Zimą u mnie udaję się utrzymywać 10-13 st. ciepła. Ponieważ całość wyłączona jest z eksploatacji, nie mamy instalacji sanitarnej, elektrycznej. wodnej - żadnej. Tynki są skute, mury suszą się. Wszechobecny pył z osypujących się ścian i sufitów drażni.

Za to powierzchnia do dyspozycji jest dość pokaźna. W moim pokoju pozwolić sobie mogłem na trzy stoły, kilka szaf, parę krzeseł. Przyzwyczajony przez większość życia do ciasnoty, chwalę sobie tę ruinę.

pan Józef i pan Sławomir

pan Józef i pan Sławomir

Pan Józef z lewej (w okularach) i pan Sławek trochę dziś niewyraźny. Przedtem byli w innych zespołach. Teraz pracuję razem.

Chyba się lubią i cenią wzajemnie. Obaj dobrzy fachowcy. Pan Józef to bodaj najcierpliwsza osoba jaką znam. Pracowity, niezłomny. Nie miga się, gdy przypadnie mu jakieś mniej atrakcyjne zajęcie. Dlatego niezwykle pomocny. Nie myśli o sobie bógwico, a coraz więcej ujawnia talentów i umiejętności.

kluza kotwiczna II

kluza kotwiczna II

Z niebieskiego kartonu wycięliśmy płaski model kotwicy w skali 1:1. A na drewnianej płycie narysowaliśmy przekrój jachtu w płaszczyźnie prostopadłej do PS i wodnicy w miejscu kluzy.

Przybite po bokach widocznego trzonu kotwicy sklejki, rysują "rurę" kluzy łączącej burtę z pokładem. Widoczny pazur kotwicy, który jest w naturze organem parzystym, wbija się w burtę powyżej kluzy. Środkowy pazur leży na burcie, na poduszce z twardej gumy o grubości ok. 3 cm.

światła burtowe...

światła burtowe...

Dziurka w pokładzie ma średnicę leżącej, krótkiej rurki. Będzie owa rurka przepustem przez pokład kabla elektrycznego do zasilenia lewego światła burtowego. Światło to będzie miało kolor czerwony i umocujemy je na wantach fokmasztu.

Przepusty będą liczne. Razem dziewięć. Każdy musi być zaopatrzony w dławicę uszczelniającą przejście.

Nie zastosujemy wtyczek, gdyż jeszcze nie udało mi się spotkać takiej, która wygrałyby zmagania z wodą morską.

kluza kotwiczna

kluza kotwiczna

Na razie kluza tylko namalowana kredą. Kredą też wyznaczona jest KLW - konstrukcyjna linia wodna. Na linie wisi "przezroczysty" model kotwicy wykonany z pręta zbrojeniowego.

Tyle na zdjęciu. Reszta w głowie - nasuwają się liczne pytania. Jak zrobić, żeby łapy kotwicy wciągniętej do kluzy przylegały do poszycia kadłuba? Co przedsięwziąć, aby kotwica wciągana do kluzy wchodziła do niej tylko w tej jednej "słusznej" pozycji - łapami w stronę burty? Wreszcie jak wybrać miejsce kluzy, by było najodpowiedniejsze pod każdym względem?

Tyle na dziś.

Subskrybuje zawartość